Có gì mới trên VCAM website?
Tài khoản trực tuyến
Đăng ký tài khoản Quỹ Mở trực tuyến chỉ trong 2 phút.
Chữ ký số
Không còn muốn ký tay trong thời đại Công Nghệ 4.0? Mọi tài khoản Quỹ Mở của Nhà Đầu Tư đều có thể sử dụng chữ ký số sau khi hoàn tất mở tài khoản.
Mã QR thanh toán
Phải nhập nội dung chuyển khoản với cú pháp quá dài? Nhà Đầu Tư chỉ cần quét mã QR trên ứng dụng Ngân Hàng để hoàn thành đặt lệnh trong vòng 1 phút tại website phiên bản 2.0.
Khảo sát
Chưa biết nên đầu tư vào Quỹ nào? Hãy làm khảo sát của VCAM để nhận được khuyến nghị phù hợp.
Kiến thức đầu tư
Muốn tìm hiểu về lợi ích của Quỹ Mở trước khi đầu tư?