VCAM-NH VABF
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Phát triển Việt Nam VCAM-NH
Giới thiệu
ĐẦU TƯ
đ 10,759 (+6.45%)
NAV/CCQ tại ngày 29-11-2023 (lợi nhuận từ đầu năm)
Mục tiêu đầu tư: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF) là quỹ đầu tư trái phiếu được đầu tư chủ động vào trái phiếu doanh nghiệp do các tổ chức uy tín tại Việt Nam phát hành và có tính thanh khoản cao, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng trong trung và dài hạn.
Chiến lược đầu tư: Đội ngũ chuyên gia phân tích của Quỹ áp dụng khung Đánh giá tín dụng toàn cầu của S&P trong quy trình đầu tư đối với tất cả trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và phân bổ vào các ngành nghề có lợi thế kinh doanh và khả năng trả nợ dựa trên triển vọng thị trường của Giám đốc Quỹ. Quỹ phân bổ 80% vào trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ tiền gửi trong khi duy trì 20% tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn để đảm bảo đủ thanh khoản cho các nhà đầu tư.
Múc độ rủi ro của Quỹ là Thấp.
Đọc bình luận thị trường mới nhất của chúng tôi
Tổng quan
Ngày thành lập
22-09-2022
Lịch giao dịch
Hàng ngày
Ngân hàng Giám sát
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty kiểm toán
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Giá trị đầu tư tối thiểu
1,000,000 VND
Phí quản lý
1.0% / năm
Phí đầu tư
0.5 %
Phí thoái vốn
  • Dưới 1 năm: 0.5 %
  • Từ 1 năm - dưới 2 năm: 0.5 %
  • Từ 2 năm: 0.5 %
Hiệu quả đầu tư
Benchmark - chỉ số tham chiếu: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank
Năm2023 (Tính tại: 28-02-2023)2022 (Thành lập: 22-09-2022)
VCAMFI+2.2%+2.45%
Benchmark+2.45%+1.55%
NămVCAMFIBenchmark
2023 (Tính tại: 28-02-2023)+6.45%+2.45%
2022 (Thành lập: 22-09-2022)+6.75%+1.55%
Kết quả hoạt động quỹ
Hiệu quả đầu tư phía trên được cập nhật ngày 29-11-2023, đại diện cho hiệu suất trong quá khứ và không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị của khoản đầu tư sẽ dao động để Chứng chỉ Quỹ của nhà đầu tư, khi được mua lại, có thể có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn giá gốc.
Danh mục
Danh mục đầu tư được cập nhật từ ngày 06-11-2023
CẦN VCAM HỖ TRỢ THÊM?
Nếu Đầu tư là một lĩnh vực mới mẻ với bạn, hãy cùng VCAM dành 10 phút để trang bị những kiến thức cơ bản mà mỗi Nhà Đầu Tư cần có
Tìm hiểu thêm
Đội ngũ quản lý quỹ
Trương Thị Thanh Ngọc
Nhà điều hành quỹ
Trần Đỗ Quyên
Nhà điều hành quỹ
Tài liệu quỹ